Visie

Olisa had bij haar oprichting een duidelijk doel voor ogen: de ontwikkeling van een multifunctioneel software platform, waar decentraal verzamelde gegevens toegepast kunnen worden om real-time inzicht te verkrijgen in de bedrijfsprocessen, en waar nodig (geautomatiseerd) bij te kunnen sturen.

Olisa Solutions biedt, op basis van innovatieve technologie, geavanceerde oplossingen voor het verzamelen, analyseren en toepassen van informatie uit het werkveld. Hiermee speelt Olisa in op de wereldwijde trend dat een steeds groter deel van de benodigde informatie afkomstig is van bedrijfsprocessen op locatie. Hierbij is het cruciaal dat u op elk moment en over elke periode inzicht heeft in de locatie en status van alle onderdelen van het bedrijfsproces.
Zo wilt u real-time weten wanneer ergens een bepaalde situatie optreedt om management by exception mogelijk te maken. Direct ingrijpen wanneer dat echt van belang is. Maar daarnaast is het ook van grote waarde om periodiek management analyses te kunnen verrichten op basis van de verzamelde informatie en behaalde resultaten. Zo kunt u het bedrijfsproces bijsturen op basis van de daadwerkelijke situatie op een bepaald moment.
Inmiddels heeft de jarenlange door-ontwikkeling van dit multifunctionele platform geleid tot een uitgebreide keuze aan standaardcomponenten die tezamen voor veel vraagstukken een oplossing bieden. Natuurlijk vraagt uw probleem om een oplossing die net niet standaard is. Door slim te kiezen en te combineren kunnen we voor uw situatie een maatwerk oplossing maken, die vaak een fractie van de kosten van een software ontwikkel traject is.
Een gedegen en moderne software-architectuur is altijd ons belangrijkste speerpunt geweest bij de ontwikkeling van het Olisa Platform. Hiermee is het platform toekomstvast en in staat om de verwachte explosieve groei in mobiele data verwerking voor u uit handen te nemen. Het Olisa platform levert de bestaande systemen in uw ICT infrastructuur enkel die informatie die in uw bedrijfsproces van belang is op het moment dat het van belang is. Daarmee is de betrouwbaarheid van het platform van het allergrootste belang en wij zijn trots op het niveau van dienstverlening dat wij hebben weten te bieden de afgelopen jaren. Graag zijn wij ook u hiermee van dienst.